fbpx

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลการแข่งขัน ACADEMIC WAR

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic war

น้องๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร PDF โดยคลิกตามรายวิชาที่เราเข้าร่วมแข่งขันได้เลยครับ

โดยน้องทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรตามอันดับการแข่งขันและรางวัลที่ตนเองได้รับ คลิกลิงก์ที่ช่องสุดท้ายของชื่อตนเองเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปใส่ Portfolio ได้เลย

วิชาสอบเช้า

คณิตศาสตร์
เคมี
ธุรกิจ

วิชาสอบบ่าย

ฟิสิกส์
ชีววิทยา
กฎหมายและการเมือง