fbpx

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR

ผลการตัดสินรอบคัดเลือก ประกอบด้วย

  • เกียรติบัตรระดับเพชร สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง สำหรับผู้ได้คะแนนอันดับที่ 11 – 40
  • เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน สำหรับผู้ได้คะแนนอันดับที่ 41 – 80
  • เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง สำหรับผู้ได้คะแนนอันดับที่ 81 – 120
  • เกียรติบัตรระดับเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับผู้ได้คะแนนอันดับที่ 120 ขึ้นไป

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ตรวจสอบผลคะแนนและผลอันดับรางวัล

คณิตศาสตร์
เคมี
ธุรกิจ
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
กฎหมายและการเมือง